Adamietz sp. z o.o.

Opolskie

Adamietz sp. z o.o.

Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie

Dane rejestrowe

Nazwa firmy Adamietz sp. z o.o.
Forma prawna brak
NIP 756-18-36-633
KRS brak
REGON 532242263

Lokalizacja